Vooronderzoek

Zeker weten waar u aan begint door een goed vooronderzoek naar software.
Succesvol software ontwikkelen begint met het goed onderzoeken van de doelstellingen, de omvang, risico's en mogelijke oplossingen.

Zeker weten waar u aan begint door een vooronderzoek naar software

Wanneer u een plan heeft om software te ontwikkelen wilt u graag weten waar u aan toe bent. Vragen over het bestaande kennisniveau, de beschikbare capaciteit, kostenramingen en planningen moeten worden beantwoord. Door onze jarenlange ervaring als nearshoring partner en ontwikkelaar van eigen software hebben wij de kennis in huis om u hierbij te ondersteunen. Het uitvoeren van een vooronderzoek naar software geeft u een goede basis om besluiten te nemen en goed voorbereid te starten.

U bepaalt

Samen stellen we de vragen op die u beantwoord wilt hebben. De resultaten van het vooronderzoek naar software ontwikkeling worden gepresenteerd in een document en toegelicht door middels van een presentatie. Met deze uitkomsten heeft u in feite de eerste stappen van de ontwikkeling reeds genomen. U bent geheel vrij om te beslissen of u met Technosoft verder wilt werken of niet.

Wat levert een vooronderzoek u op?

Het laten verrichten van een vooronderzoek levert  ons duidelijkheid op, maar levert u ook meerdere zaken op:

  • Inzicht in doorlooptijd, kosten en omvang
  • Een beter beeld van de te verwachten risico's (en wat daar mee te doen)
  • Advies over de technische en organisatorische aanpak
  • Een beeld van de status van uw project (mensen, input, beschrijvingen, capaciteit etc.)

Eigenlijk is een vooronderzoek al een eerste stap in de ontwikkeling. Veel zaken die essentieel zijn om te starten worden in het vooronderzoek belicht.

Wat kost een vooronderzoek?

Hoe groter en complexer het project, des te meer tijd is er nodig om er achter te komen wat er speelt en moet gebeuren. Daarnaast maakt het ook verschil uit of het onderzoek gedaan wordt door onze mensen in Oost Europa of vanaf ons kantoor in Deventer. Soms is het beter om veel bij u op locatie te zijn en soms volstaat een analyse van papier in combinatie met Skype vergaderingen. Op welke manier wij het vooronderzoek ook verrichten, wij investeren altijd met u mee door het hanteren van lage tarieven en/of het voor onze rekening nemen van een dele van het werk. Wij doen dat als investering in een relatie, waarvan wij denken dat die kansrijk is. Als u precies wilt weten wat een vooronderzoek in uw situatie kost, dan rekenen wij dat graag aan u voor. Als indicatie kunt u nemen dat de meeste vooronderzoeken tussen de € 4.000 en € 5.000 kosten.

  • Wat gebeurt er in een vooronderzoek?
  • Wat levert een vooronderzoek mij op?
  • Voorbeelden van onderzoeken en hun resultaat

Bart Zwager - Commercieel directeur

Wanneer een bedrijf worstelt met de vraag of en hoe ontwikkeling van software aangepakt moet worden, kan onze ervaring op dit gebied worden ingezet om een heldere kijk van buitenaf te geven. Samen met de klant gaan we aan tafel om een algemeen beeld te vormen van de ontwikkeling. vaak is dit een nieuwe ontwikkeling, maar ook wel over de voorgang van een bestaande ontwikkeling of het refactoren van een applicatie. Nadat een eerste beeld is gevormd, bepalen we wat de vraagstelling is. Welke antwoorden moet het vooronderzoek opleveren? Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan voor de opzet, de resultaten en de kosten van het vooronderzoek. Deze vallen in de praktijk altijd erg mee aangezien het grootste deel in het buitenland kan worden gedaan en Technosoft vaak maar een deel van de werkelijke kosten in rekening brengt, als investering in de relatie. Het daadwerkelijke onderzoek gebeurt dan meestal onder leiding van een QA manager en heeft een doorlooptijd die varieert van 2 weken tot 2 maanden. de rapportage verschilt van een schriftelijke tot een presentatie op ons kantoor in Moldavië. De resultaten van het onderzoek zijn geheel vrijblijvend. U bepaald of er een vervolg komt of niet.

Dit is wat klanten zeggen over een vooronderzoek

In onze business draait het om eenvoud, efficiency en kwaliteit. Om hierin voorop te blijven lopen hebben we Technosoft gevraagd met ons te kijken wat voor nieuwe applicatie we voor de logistiek moeten ontwikkelen. Op deskundige wijze is in kaart gebracht wat er moet gebeuren, wat dit betekent en wat de risico's zijn. Op basis hiervan heb ik een gefundeerde beslissing rondom de ontwikkeling van nieuwe software kunnen nemen.
IntegraMVS - Maarten Folmer
Directeur eigenaar

Wilt u advies over het verrichten van een vooronderzoek?

Wilt u een afspraak maken?

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2018
Technosoft actief in 6 landen