Time and material

"Inzet van senior ontwikkelteams op regiebasis"
Wanneer de inzet vooraf nog niet te bepalen is en u een project wel door ons wilt laten uitvoeren en aansturen kunnen wij de regie en uitvoering van uw project verzorgen.  

De flexibiliteit van time and material

Wanneer het doel van een ontwikkeling wel duidelijk is, maar de precieze uitvoer nog vorm moet krijgen en gedurende het (agile) ontwikkelproces nog moet worden bepaald is het een mogelijkheid om een project uit te laten voeren op basis van time and material. Wat houdt dit dan in voor de samenwerking?

 • Het doel van de ontwikkeling is duidelijk. U weet wat er ontwikkeld moet worden en wat het einddoel zal zijn.
 • Hoe te komen tot de eindstreep en waar deze precies ligt is nog niet duidelijk en/of kan nog niet bepaald worden. Dit zal gedurende de ontwikkeling verder moeten worden bepaald.
 • U kunt zelf de leiding nemen over het project (en de aansturing van de ontwikkelaars), maar u kunt ook de regie van de ontwikkeling uitbesteden. Dit betekent dat Technosoft verantwoordelijk zal zijn voor de aansturing en bijvoorbeeld het invullen van de rol als Product Owner. U dient als opdrachtgever wel duidelijk aan te geven wat het resultaat van de ontwikkeling moet zijn, wat de wensen en eisen zijn en zorgen voor (tussentijdse) controle en acceptatie van het project.
 • De risico's met betrekking tot tijdbesteding, uitvoering en kwaliteit liggen bij u als opdrachtgever. Dit betekent dat u op deze basis wel de laagste tarieven kan krijgen voor de inzet van de mensen. De risico's liggen namelijk bij u. Als u deze risico's af wilt dekken dan kiest u voor een vaste prijs project.
 • Aangezien u zelf gaat over de inzet van de mensen, is het ook heel gemakkelijk om wijzigingen door te voeren.
 • Er wordt gefactureerd op basis van daadwerkelijk gewerkte uren en verbruikte materialen (licenties e.d.). Gedurende het traject worden er wel vaak inschattingen gemaakt voor opeenvolgende fasen van het project, om controle te houden op voortgang, resultaat en (financiële) planning

De belangrijkste aspecten van time and material op een rijtje:

 1. Werken op basis van duidelijke project documentatie.
 2. Er wordt gebruik gemaakt van inschattingen voor wat betreft de hoeveelheid werk en doorlooptijd.
 3. Project management kan bij zowel de opdrachtgever als bij Technosoft liggen
 4. De opdrachtgever is in the lead als het gaat om prioriteiten, wijzigingen en inhoud.
 5. Ontwikkeling vindt meestal plaats op de ontwikkelomgeving van Technosoft
 6. Facturatie op basis van daadwerkelijk bestede uren.
 7. Verantwoordelijkheid voor uitkomsten, tijdbesteding en kwaliteit ligt bij de opdrachtgever.
 8. De meest gunstige tarieven en flexibiliteit.

Op basis van ervaring, afspraken en vertrouwen

Het werken op basis van het principe van time and material betekent niet dat u geen controle of inzicht heeft op de afronding van uw ontwikkeling. Op basis van een goed vooronderzoek kan er een eerste inschatting gemaakt worden van de werkzaamheden en de op te leveren software en de kwaliteit hiervan. Gedurende het ontwikkeltraject kan hier continu bijgestuurd worden op basis van ervaring, inschattingen, voortgang en nieuwe inzichten. Hiermee wordt de basis gelegd voor het vertrouwen om verder te gaan met het project. De inzet van het ontwikkelteam is uiteraard niet vrijblijvend en u kunt verwachten dat de teamleden zich proactief opstellen naar de inhoud van het werk.

Op basis van onze jarenlange ervaring met het werken op deze manier kunnen wij u adviseren of werken op basis van time and material in uw geval een goede keuze is of dat u liever werkt op basis van een vaste prijs, een dedicated team of een detachering..

 

 • Gebruik de ervaring van Technosoft
 • Duidelijk over het resultaat
 • Flexibele inzet van capaciteit

Bart Zwager - Commercieel directeur

Wanneer het gaat om het ontwikkelen van software heeft elke situatie weer zijn eigen dynamiek en randvoorwaarden. Hoe duidelijk zijn de uitgangspunten, is een deadline, wat is het beschikbare budget, in hoeverre dient er te worden samengewerkt met bestaande teams, wat is de ervaring van de opdrachtgever etc. Deze en andere zaken moeten elke keer worden afgewogen om tot een optimale samenwerking te komen.

Uiteraard zijn veel bedrijven op zoek naar zoveel mogelijk zekerheid, maar regelmatig is het nog niet duidelijk wat er precies ontwikkeld moet worden en hoe. Dan is een vaste prijs geen optie en wordt er gekeken naar het leveren van flexibele capaciteit. Een dedicated Team is hierbij een goede optie, maar wanneer de uitgangspunten duidelijk zijn en de aansturing wellicht bij Technosoft moet komen te liggen is een project op regiebasis een goed oplossing. Het is flexibel en de opdrachtgever kan gemakkelijk bijsturen, wanneer noodzakelijk. Ook de kostentechnische overweging maakt een keuze voor time and material vaak een goede. Met behulp van de ervaring van onze mensen maken we samen de juiste keuze.

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2018
Technosoft actief in 6 landen